سرویسهای ویژه حمل نقل هوایی

خدماتی هستند که توسط شرکت‌ها و ارائه‌دهندگان حمل و نقل هوایی ارائه می‌شوند و برای ارضای نیازها و خواسته‌های خاص مشتریان طراحی شده‌اند. این سرویس‌ها معمولاً برای بارهای گرانبها، حساس به زمان، بارهای بزرگ حجم و بارهای خطرناک مورد استفاده قرار می‌گیرند.

بعضی از سرویسهای ویژه حمل نقل هوایی عبارتند از:

1. ارسال اولویت دار:

در این سرویس، بار مشتری با اولویت بالا حمل و نقل می‌شود تا زمان تحویل به سرعت بیشتری کاهش یابد. این سرویس معمولاً برای بارهایی که نیاز به تحویل سریع دارند، استفاده می‌شود.

2. ارسال مستقیم:

در این سرویس، بار مشتری بدون توقف و تغییرات در فرودگاه‌ها به مقصد نهایی حمل می‌شود. این سرویس برای کاهش زمان تحویل و خطر از دست دادن بار مورد استفاده قرار می‌گیرد.

3. ارسال بارهای حساس به زمان:

برخی بارها به دلیل حساسیت به زمان، نیاز به سرویس حمل و نقل تضمین شده‌ای دارند. این سرویسها با استفاده از پروازهای مستقیم و برنامه‌ریزی دقیق، زمان تحویل بار را تضمین می‌کنند.

4. ارسال بارهای خطرناک:

برخی بارها به دلیل ماهیت خطرناک خود، نیاز به سرویس خاص حمل و نقل دارند. این سرویسها شامل تدابیر امنیتی و محدودیت‌های خاص برای حمل بارهایی مانند مواد شیمیایی خطرناک است.

5. ارسال بارهای بزرگ حجم:

برخی بارها به دلیل ابعاد بزرگ و وزن بالا، نیاز به سرویس حمل و نقل ویژه دارند. این سرویسها شامل استفاده از هواپیماهای باربری و تجهیزات ویژه برای بارگیری و تخلیه بارهای سنگین می‌شوند.

این فقط چند مثال از سرویسهای ویژه شرکت الو کارگو  است و هر شرکت حمل و نقل هوایی می‌تواند سرویسهای خاص خود را بر اساس نیازهای مشتریان ارائه دهد.

kiostotoliga158gila4dangker4dangker4d