مدیر عامل
Brief info

مدیر عامل
یکی از سمت های شغلی که در جایگاه بسیار بالایی قرار دارد، سمت مدیر عاملی است. این فرد که به عنوان مدیر اجرایی شرکت شناخته می شود، مسئولیت های زیادی برای توسعه شرکت و رسیدن به اهداف آن دارد. وجود مدیر عامل برای سازماندهی مجموعه امری مهم و حیاتی است و در صورتی که این فرد به درستی انتخاب نشود، ممکن است پیامدهای جبران ناپذیری برای شرکت داشته باشد.
تعریف مدیرعامل – CEO
شخص مدیر عامل یا همان Chief Executive Officer که اختصارا CEO گفته می شود، مسئولیت تمام شرکت یا مجموعه را به عهده دارد. در این واقع این شخص در بالاترین جایگاه یک کسب و کار قرار داشته و برای تمام امور شرکت تصمیم گیری خواهد نمود. در بیشتر مواقع شخص مدیرعامل به عنوان رئیس هیئت مدیره نیز انتخاب می شود. از این رو تمام نظارت ها و مسئولیت های بخش های مختلف سازمان را شخص مدیر عامل یا همان مدیر اجرایی برعهده خواهد داشت. وظایف این شخص قابلیت محدود شدن و توسعه داشته و طبق قرارداد کاری تمام وظایف او مشخص خواهد شد. زمانی که یک شخص به عنوان مدیر عامل انتخاب شود، باید یک قرارداد استخدامی برای او منعقد شده و تمام اطلاعات لازم مانند نام، مشخصات و حدود اختیارات این شخص در آن ذکر شود. بعد از آن لازم است تا یک نسخه از این قرارداد به همراه صورتجلسه هیئت مدیره به مرجع ثبت ارسال شود.
مدیر عامل چگونه انتخاب می شود؟
مدیر عامل توسط اعضای هیئت مدیره و سهام داران شرکت انتخاب می شود. در واقع این وظیفه هیئت مدیره است که یک شخص حقیقی را به عنوان مدیرعامل انتخاب کرده و حدود وظایف و اختیارات او را تعیین می کنند. اگر شخصی که به عنوان مدیر عامل انتخاب می شود از اعضای هیئت مدیره نیز باشد، مدت زمان مدیریتش نباید بیشتر از زمان عضویت در هیئت مدیره باشد. همچنین مدیر عامل شرکت قادر نیست همزمان رئیس هیئت مدیره شرکت باشد؛ مگر آنکه ¾ آرای حاضر در مجمع عمومی آن را تصویب کند. طبق ماده 124 قانون تجارت هیئت مدیره این اختیار را دارند تا هر زمانی شخص مدیر عامل را از سمت خود عزل کنند. مدیر عامل باید در جلسه رسمی هیئت مدیره انتخاب شود. علاوه بر این اگر هیئت مدیره صلاح بدانند، می توانند بیش از یک نفر را به عنوان مدیر عاملان شرکت در نظر بگیرند. این اشخاص از بین اعضای هیئت مدیره، سهامداران و یا افراد خارج از شرکت قابل انتخاب خواهند بود. در صورتی که بیش از یک نفر به عنوان مدیر عامل شرکت انتخاب شود، باید حدود اختیارات هر کدام از آنها معین شده تا در آینده مشکلی از جانب این افراد پیش نیاید.
مدیر عامل حق امضا داشته و کلیه نامه ها و اوراق عادی به امضای این شخص خواهد رسید. در رابطه با امضای چک ها، قراردادها و موارد این چنینی، شخص مدیر عامل یا صاحبان امضای مجاز حق امضا را خواهند داشت. در شرایطی که مدیر عامل در دسترس نباشد، باید شخص صاحب امضای مجاز اقدام به امضای اسناد نمایند.
وظایف مدیر عامل شرکت
مدیر عامل براساس نوع شرکت و فعالیت آن، استراتژی های شرکت و اندازه آن وظایف مختلفی خواهد داشت. برای مثال در یک شرکت کوچک ممکن است مدیر اجرایی بر روی تمام مسائل شرکت مانند استخدام پرسنل نیز دخیل باشد؛ اما در شرکت های بزرگتر به دلیل وظایف بیشتر این شخص، این امور به مدیران هر بخش سپرده خواهد شد. اما مهمترین وظایف شخص مدیر عامل را می توان این گونه بیان کرد:
ثبت اسناد و اموال شرکت
حفظ اموال و اسناد شرکت
اجرای مصوبات هیئت مدیره
مشاوره و راهنمایی به اعضای هیئت مدیره
ثبت و نگهداری حساب های شرکت و رسیدگی به آن ها
فراهم کردن وسایل لازم برای گردش عادی کار شرکت
استخدام پرسنل متخصص، نظارت بر آن ها، تشویق کارکنان و در صورت لزوم جریمه یا اخراج آن ها
نظارت بر امور مالی شرکت و هزینه های آن
نظارت بر حسن اجرای قراردادهای شرکت با اشخاص و دیگر شرکت ها
ارائه راهکارهای مناسب به تیم هیئت مدیره
رهبری مجموعه برای رسیدن به اهداف و خواسته های شرکت
بررسی موفقیت شرکت در راه رسیدن به اهداف
فراهم کردن فضای توسعه و رشد پرسنل
نظارت بر اجرای درست مقررات قانونی و اساسنامه شرکت
تفاوت مدیر عامل شرکت با رئیس هیئت مدیره
Chairman یا همان رئیس هیئت مدیره، توسط اعضای هیئت مدیره شرکت انتخاب می شود. این فرد وظیفه مدیریت و ریاست بر جلسات هیئت مدیره را دارد و باید جلسات را به خوبی کنترل و هدایت کند. جایگاه رئیس هیئت مدیره با مدیر عامل شرکت تفاوت داشته و می تواند به صورت پاره وقت (غیر اجرایی) یا تمام وقت (اجرایی) به این سمت درآید. وظیفه اصلی این فرد، مدیریت و رهبری تیم هیئت مدیره است و علاوه بر آن وظایف دیگری همچون دعوت از اعضای هیئت مدیره برای تشکیل جلسه، ریاست مجامع عمومی به عنوان رئیس و دعوت مجمع عمومی به عنوان نماینده هیئت مدیره دارد. اعضای هیئت مدیره برای تعیین مدیر عامل شرکت تصمیم گیری کرده و می توانند رئیس هیئت مدیره را به عنوان سمت مدیر عامل نیز در نظر بگیرند.
ویژگی ها و مهارت های لازم برای شخص مدیر عامل
همانطور که گفته شد شخص مدیر عامل در بالاترین جایگاه شرکت قرار داشته و بر کلیه امور مربوط به آن نظارت دارد. شخصی که در سمت مدیر عاملی قرار می گیرد، باید دارای مهارت های زیادی باشد تا یک فرد تاثیرگذار محسوب شده و بتواند شرکت را در رسیدن به اهدافش هدایت کند. از جمله ویژگی ها و مهارت های شخص مدیر عامل می توان به موارد زیر اشاره کرد:
ارجحیت منافع ذینفع به منافع شخصی: طبق گفته جان گریت هاوس، یکی از کارآفرینان و سرمایه گذاران موفق دنیا، مدیر عاملی که منافع ذی نفعان را به منافع خود ارجحیت دهد از مدیران و رهبران موفق خواهد بود.
قدرت رسیک پذیری بالا: یکی از ویژگی هایی که در بیشتر مدیر عاملان به چشم می خورد، قدرت ریسک پذیری بالاست. زمانی که مدیر در سطح کلانی از قدرت ریسک پذیری خود استفاده کند، می تواند به نفع شرکت و رسیدن به سود بالاتری گام بردارد.
قدرت انجام کارهای بزرگ: مدیر عامل موفق باید قدرت و جرات ادامه دادن مسیر را در هر شرایطی داشته باشد. چه بسا انجام کارهای بزرگ از دید برخی افراد سخت و احمقانه به نظر بیاید. این شخص مدیر عامل بوده که باید برای ادامه مسیر تصمیم بگیرد و با جرات بیشتری گام بردارد.
تفکر سیستمی و واقع نگری: مدیر عامل باید دارای تفکر سیستمی باشد تا بتواند سازمان را برای رسیدن به اهداف به خوبی هدایت کند. همچنین این شخص باید به جای خیالات واهی، واقع بین بوده و از افکار غیرقابل دسترس و پوچ دوری کند.
قدرت تحلیل بازار: مدیر عامل باید قدرت شناخت و تحلیل بازار را داشته باشد و طبق شرایط موجود، بهترین برنامه و راهکار را ارائه دهد.
مدیریت و رهبری تیم: از مهمترین مهارت هایی که شخص مدیرعامل باید داشته باشد، توانایی رهبری و هدایت پرسنل مجموعه است. شخص مدیر عامل باید مدیریت خوبی بر روی منابع انسانی خود داشته باشد و در صورت نیاز برای آموزش و یادگیری آنها راه چاره ای بیاندیشد.
مواجه با مسائل و حل آن ها: هر سازمانی قطعا با مسائل کوچک و بزرگ روبرو خواهد شد و این هنر مدیر عامل است که بتواند با آنها روبرو شده و برای حلشان تصمیم گیری کند.
برنامه ریزی درست و قابل اجرا: یکی از مهمترین ارکان در موفقیت شخص یا مجموعه، داشتن برنامه و عمل به آن است. مدیر عامل می تواند با برنامه ریزی درست و دقیق مسیر رسیدن به اهداف مجموعه را هموار کند.
مهارت های ارتباطی بالا: مدیر عامل فردی است که ما بین اعضای هیئت مدیره و کارمندان قرار دارد. این شخص باید از مهارت های ارتباطی خوبی برخوردار باشد و بتواند اعضای سازمان را در مسیر رسیدن به اهداف هدایت کند.
قدرت یادگیری بالا: مدیر عامل باید هر روز برای یادگیری مباحث جدید آماده باشد و از قدرت فهم خوبی برای درک مطالب جدید برخوردار باشد.
قراداد کاری مدیر عامل به چه صورت است ؟
قراداد کاری میان مدیر عامل و هیئت مدیره بسته شده و با این کار کلیه وظایف این شخص از نظر قانونی مورد تایید قرار خواهد گرفت. در این قرارداد کلیه خدمات مدیر اجرایی به همراه وظایف و تعهدات او در برابر شرکت ذکر می شود. همچنین شرایط عزل، شرایط نصب، ساعت کاری، میزان حق الزحمه، مدت زمان انصتاب و حق امضای او مشخص خواهد شد. به این قرارداد، قرارداد خدمت مدیر اجرایی و قرارداد خدمت مدیران نیز گفته می شود. طبق قانون وزارت کار، قرارداد مدیر عامل با یک شرکت، تابع قوانین کار نخواهد بود. از این رو این نوع قرارداد با دیگر قراردادهای استخدامی متفاوت هستند. در مورد میزان درآمد یک مدیر عامل نمی توان چیزی به قطعیت گفت؛ چرا که درآمد این افراد به وظایف و حوزه اختیارات او بستگی داشته و به دلیل پیچیدگی شغلی نمی توان دستمزد ثابتی برای این دسته از افراد در نظر گرفت. از نظر مدرک تحصیلی نیز نمی توان میزان تحصیلات خاصی برای مدیران اجرایی مشخص کرد. اما رشته هایی همچون مدیریت می توانند یک امتیاز خوب برای افرادی باشند که قصد دارند در سمت مدیر اجرایی شرکت مشغول به کار شوند.

kiostotoliga158gila4dangker4dangker4d